Nytt i beylsningsstiftelsen

Belysningsstiftelsen stöttar KTH i internationell utbildningssatsning

Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik ger 3,8 miljoner kronor till KTHs satsning på en ledande internationell belysningsutbildning för arkitekter. Pengarna ska användas till utbildningsinsatser, utvecklingen av en tvåårig masterutbildning och ett helt nytt ljuslaboratorium.

Belysningsstiftelsen stöttar KTH i internationell utbildningssatsning

I dag erbjuder Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm en ettårig masterutbildning i ljusdesign, som ges inom ramarna för Arkitekturskolan. Tanken är att masterutbildningen ska bli tvåårig med en möjlighet för studenterna att fördjupa sig.

– Belysning är ett komplext område och den ettåriga utbildningen ger en god teoretisk och praktisk grund för den som vill arbeta som ljusdesigner. Genom att erbjuda ett andra år ger vi möjlighet att forska i ämnet, samtidigt som vi skapar en utbildning som är internationellt mycket attraktiv. Vi har också för avsikt att inleda samarbeten och utbytesprogram med andra högprofilerade skolor runtom i världen, säger Ute Besenecker som är professor vid KTHs avdelning för ljusdesign.

I dag lockar KTHs masterutbildning i ljusdesign ett 30-tal studenter varje år. Främst handlar det om arkitekturstudenter som vill vidga sin kompetens inom ljusområdet för vidare karriär inom ljus-, arkitektur-, landskaps- eller industridesign. Rekryteringen sker redan i dag internationellt.

– Vi har ett interdisciplinärt upplägg som tar sin utgångspunkt i arkitekturen – till skillnad från många andra ljusdesignutbildningar som har en mer utpräglad ingenjörsinriktning. Mig veterligen finns det få tvååriga masterutbildningar i ljusdesign som är direkt kopplade till arkitektur.

 

Stärker attraktionskraften

Att den ettåriga utbildningen är så populär beror enligt Ute Besenecker på en hög grundläggande kvalitet:

– Belysningsstiftelsens stöd har varit avgörande för oss, utan det hade vi inte varit där vi är i dag. Med hjälp av deras medel har vi kunnat erbjuda våra studenter möjligheter att resa och studera belysning utanför KTHs väggar, bjuda in välrenommerade föreläsare och initiera spännande samarbeten. Det nya stödet innebär att vi kan fortsätta bygga utbildningens attraktionskraft, säger Ute Besenecker.

Parallellt inleds också projektet med ett helt nytt ljuslaboratorium som blir komplett utrustat för arkitektens behov med möjlighet till labbövningar inom såväl dagsljus som elektriskt ljus.

– Belysningsstiftelsens förtroende för KTH sänder en viktig signal om att vår verksamhet har både kvalitet och potential inför framtiden. För oss är det här bidraget väldigt motiverande i utvecklingen av vår verksamhet. Belysningsstiftelsens sätt att uppmuntra olika utbildningar och lärosäten bidrar också till en större samverkan där olika aktörer kompletterar varandra och kan hjälpas åt.

 

Samarbete ökar kompetensen

Beslutet om bidraget till KTH fattades vid Belysningsstiftelsens höstmöte, då man sammanlagt delade ut 8,7 miljoner kronor till olika sökande. Beslutet innebär att Belysningsstiftelsen sedan 2013 har bidragit med sammanlagt 33 miljoner kronor till KTHs ljussatsning.

– Vi har investerat mycket i att bygga upp den här verksamheten, just därför att vi ser värdet av att öka kunskapen om ljus och belysning inom arkitektur. Att våra arkitekturstudenter får grundläggande kunskaper i ämnet – och möjligheten att fördjupa sig – tycker vi är en självklarhet, men så har det faktiskt inte varit tidigare, säger Belysningsstiftelsens ordförande Lena Gustafsson.

Satsningen på KTH innebär inte att Belysningsstiftelsens engagemang i andra lärosäten – till exempel Ljushögskolan i Jönköping som man varit med och byggt upp från grunden – minskar.

– Tvärtom. Precis som Ute Besenecker konstaterar, så kompletterar de olika lärosätena varandra mycket bra. Tillsammans kan de verka för en fortsatt kompetenshöjning inom belysningsbranschens olika områden, säger ordförande Lena Gustafsson.

 

Besök vårt nyhetsrum på Mynewsdesk för mer information.