Välkommen till Bertil & Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik

För forskning och utbildning i belysningsteknik

Bertil Svensson, som startade och utvecklade Fagerhult AB till Nordens största belysningsföretag, donerade tillsammans med sin hustru Britt en grundplåt i form av aktier och bildade 1985 Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik.

Stiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik. Den verkar genom att dela ut stipendier till personer och projektbidrag till institutioner.

Årets pristagare av stora förtjänstpriset

Stora Förtjänstpriset har delats ut sedan 1998 och ges till en person eller organisation som har verkat till nytta för belysning i Sverige under en längre tid, inom forskning, utbildning, design eller allmänna belysningsfrågor. Det kan också gå till någon som framgångsrikt drivit en enskild fråga till nytta för belysning i Sverige. Juryn består av Magnus Frantzell och Leif Berggren från Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik, Anders Lydén ordförande för Belysningsbranschen, Mervi Rokka från Belysningsbranschen samt pristagare från året innan.

 

Svenssons stora förtjänstpris.

Fotograf: Casper Hedberg

 

2023 års Stora Förtjänstpris har delats ut till avdelningen för Ljusdesign vid Jönköpings Tekniska Högskola och juryns motivering lyder:

”Årets mottagare av Stiftelsens stora förtjänstpris har under en lång tid starkt bidragit till att ljusets betydelse i miljön fått allt större uppmärksamhet. Att under 20 års tid bidragit till att en avgörande yrkesgrupp inom belysning kunnat växa och tagit fram så många ljusproffs och inspiratörer som höjt statusen för belysning och god ljusplanering är stort. Tack vare denna utbildning har den svenska ljusbranschen omstrukturerats i både konsult- och leverantörsledet och fått en god tillströmning av kunnig personal. En effekt är också att arbetsmarknaden inom hela belysningsbranschen blivit mer jämställd.

Årets stora förtjänstpris går således till avdelningen för Ljusdesign vid JTH, och där alla som har, eller har varit, involverade kan känna sig stolta.”