Välkommen till Bertil & Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik

För forskning och utbildning i belysningsteknik

Bertil Svensson, som startade och utvecklade Fagerhult AB till Nordens största belysningsföretag, donerade tillsammans med sin hustru Britt en grundplåt i form av aktier och bildade 1985 Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik.

Stiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik. Den verkar genom att dela ut stipendier till personer och projektbidrag till institutioner.

Årets pristagare av stora förtjänstpriset

Stora Förtjänstpriset har delats ut sedan 1998 och ges till en person eller organisation som har verkat till nytta för belysning i Sverige under en längre tid, inom forskning, utbildning, design eller allmänna belysningsfrågor. Det kan också gå till någon som framgångsrikt drivit en enskild fråga till nytta för belysning i Sverige. Juryn består av Magnus Frantzell och Leif Berggren från Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik, Anders Lydén ordförande för Belysningsbranschen, Mervi Rokka från Belysningsbranschen samt pristagare från året innan.

 

Fotograf: Johan Alp

 

Ljusdesigner och landskapsarkitekt Marianne Lind 

2022 års Stora Förtjänstpris har delats ut till Marianne Lind i samband med Ljusdagen och juryns motivering lyder:

En person som är en stor inspiratör, och som lyckats få ut budskapet om värdet av en bra belysning i utomhusmiljön inte bara till belysningsbranschen, utan även till andra intressenter i samhället. Året pristagare brinner för belysningsfrågor, är aktiv som föreläsare vid olika typer av seminarier, har skrivit en rad artiklar i branschtidningar och arbetar inkluderande med barn- och ungdomar som partners i projekt. Prisbelönt med Stadsbyggnadspriset för Uppsala domkyrka och Svenska Ljusprisets hedersomnämnande för Rådhusparken i Stockholm. Egna och andras erfarenheter och goda exempel har nyligen på ett förtjänstfullt, öppet och generöst sätt samlats i boken ”Ljussätt staden”.