Stipendium & 
projektbidrag

Belysningsstiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik.

Vanliga frågor vid ansökan

Stipendier

Stipendier beviljas till enskilda personer som bedriver studier eller aktiviteter inom belysningsteknik utan att ha en fast anknytning till någon institution. Stipendier beviljas exempelvis till studier eller praktik utomlands. Stiftelsen beviljar inte stipendier för att täcka levnadskostnader under studier i Sverige.

Stipendier kan beviljas för deltagande vid vetenskapliga konferenser företrädesvis för deltagare som presenterar någon artikel, poster eller liknande. Stipendier har även beviljats för framtagande av böcker med belysningstema

Projektbidrag

Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer som bedriver forskning och utbildning inom belysningsteknik företrädesvis på akademisk nivå och forskarutbildning. Bidrag ges företrädesvis om medfinansiering kan uppvisas. Bidrag ges inte till direkt produktutveckling.

Projektbidrag/stipendier har tidigare delats ut till bland annat forskningsprojekt och utvecklingsprojekt för utbildning (exempelvis vid Ljusdesign, JTH, Jönköping University och samt vid Lighting Design, KTH).

Projektbidragets/stipendiets storlek kan variera med ändamålets art. Sökanden anger hur stor summa hon/han ansöker om.

Vi kontaktar ibland personer som söker medel och de får möjlighet att presentera sitt projekt och sig själva för styrelsen, oftast via länk.

Har du några funderingar?

Tveka inte att kontakta oss!